İleri teknoloji girişimler için yeni dağıtım kanallarına ve yeni müşterilere erişmeye, uluslararası pazara açılmaya yönelik olarak tasarlanmış, startup-özel şirket işbirliği modeliyle desteklenmiş, Viveka’nın yenilikçi “hızlandırma” programıdır.
Hemen Başvur
Program Ne Sağlar?

Startuplar için

Yeni müşterilere ve dağıtım kanallarına erişim

Yatırım Hazırlık Seviyesinin (IRL) yükselmesi

Ciro ve karlılıkta artış

Uluslararası pazarlara erişim

Kilit Performans Göstergeleri (KPI) bazlı haftalık takipler

Yatırımcılara erişim

Yatırımcılar için

Hızlı büyüyen ve ölçeklenen startuplara erken erişim

Startupların metrik bazlı takibi

Deal-flow sayısında artış

VC ve Melek Yatırımcı ağlarıyla güçlü işbirliği fırsatı

Özel Şirketler İçin


Kendi odak alanlarına yönelik startup eşleştirmeleri ile yenilikçi ürün ve servislere erişim

Mentor eğitimi ve akreditasyonu ile kurum içi kapasitenin geliştirilmesi

Yeni ürünlere, müşterilere ve pazarlara erişim

Çevik inovasyon refleksinin kazanılmasıProgram Paydaşları
Özel Şirket Paydaşları
Kurum Paydaşları
Süreç
Takip Edin!Başvur!

Viveka; 2010 yılından beri erken aşama teknoloji girişimcilerinin ölçeklenebilir Ve sürdürülebilir “Startup”lar olmasını sağlamak için; girişimcilere yönelik eğitimler, mentorluk ve hızlandırıcı/inkübasyon programları, finansal kaynak geliştirmeye yönelik faaliyetleri tasarlayan ve yürüten bir tam servis hızlandırıcı merkezidir. VivekaGrowth Programı’nın tasarımı ve hakları tamamen Viveka’ya aittir.